Cech Optyków w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne

 


TERMINY KURSÓW

KURS ORTOPTYCZNY II STOPNIA


12-13.10.13 r.


KURS REFRAKCJI I STOPNIA

   19-20.10.13 r.
   21-22.12.13 r.
   18-19.01.14 r
   15-16.02.14 r.KURTS REFRAKCJI III STOPNIA

1. 1-2.02.14 r.
2. 1-2.03.14 r.

 

PAŹDZIERNIK 2012

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Targów Optycznych OPTYKA 2012 wspólnym przedsięwzięciu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej KRIO oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi odbędą się w dniach 9-10 listopada 2012 r. w Poznaniu. Wiecej informacji znajdziecie Państwo na stronie  http://targioptyka.mtp.pl/pl/. Prosimy o zgłaszanie się do cechu osób zainteresowanych wyjazdem na targi w celu np. zakupu biletów kolejowych w przypadku zebrania konkretnej grupy osób. Ze strony targów/zakładka po lewej stronie rezerwacja hoteli/ można również bezpośrednio zarezerwować nocleg m.in w hotelu Novotel ceny w przypadku rezerwacji internetowej /niestety bezzwrotnej/ to 376 zł pokój jednoosobowy ze śniadaniem i 414 zł pokój dwuosobowy plus 2 śniadania. W rezerwacji telefonicznej bezpośrednio w hotelu tel. 61/858 71 51 pokój 2 osobowy plus dwa śniadania kosztuje 469 zł


UWAGA

Przekzujemy Państwu ostrzeżenie, które pojawiło się na stronie Ministerstwa Gospodarki,w związku z nieuczciwymi firmami przekazującymi płatne oferty dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Tekst poniżej.

Ministerstwo Gospodarki przypomina: Rejestracja firmy jest bezpłatna!!!
Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.
Do MG napływają liczne informacje o żądaniach zapłaty kierowanych do przedsiębiorców, którzy dokonali wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Tego typu oferty nie mają jednak nic wspólnego z publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

WAŻNE
Na rynku funkcjonują firmy przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Żądają za to uiszczenia opłaty w wysokości od 110 do 248 zł. Tego typu wpis ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Przekazanie takim firmom danych oraz wniesienie ewentualnych opłat, jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy.

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG, otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto znajduje się on na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem o dokonaniu wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje
w tym zakresie zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl.

Ministerstwo Gospodarki na bieżąco informuje przedsiębiorców i pracowników gmin o funkcjonowaniu odpłatnych baz danych. Ministerstwo Gospodarki reaguje także na każde pisemne zawiadomienie od przedsiębiorców, którzy czują się pokrzywdzeni, i przekazuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. W dwóch przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, ze względu na brak znamion popełnienia przestępstwa.

Żródło: www.mg.gov.pl


CZERWIEC 2012

UWAGA SZKOLENIE


DIAGNOZA I REHABILITACJA ORTOPTYCZNA – PODSTAWY ORTOPTYKI – część II informacje TUTAJ

STYCZEŃ 2012
UWAGA! Ważne informację dotyczące KURSU ORTOPTYCZNEGO. Szczegóły TUTAJ


STYCZEŃ 2012

!! Nowy Numer Konta Bankowego : Polbank 61 2340 0009 5510 2460 0000 0020 !!

LISTOPAD 2011

KWIECIEŃ 2010

MARZEC 2010


STYCZEŃ 2010


CZERWIEC 2010

W dniu 10 czerwca 2010 roku członek Cechu Optyków w Warszawie kol. Wiesław Gabrysiak otrzymał, najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze - "Szablę Kilińskiego". Wręczenia dokonał pełniący funkcję Prezydenta RP - Bronisław Komorowski wraz z Jerzym Bartnikiem -Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego i
Wiceprezesem -Janem Klimkiem. Uroczystość miała miejsce podczas tegorocznego Kongresu Związku Rzemiosła Polskiego w siedzibie związku przy ulicy Miodowej w Warszawie.

   Odznaczenie "Szabla Kilińskiego" to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego oraz propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą jak, również za inicjatywę, zaangażowanie, ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego. Odznaczenie to posiadają między innymi tak znamienite osoby jak: Jan Paweł II i Prezydent RP na Uchodźstwie -Ryszard Kaczorowski.

Droga Wiesława Gabrysiaka do uzyskania najwyższego rzemieślniczego odznaczenia wiodła przez zamiłowanie do pracy, rodziny i aktywną pomoc dla innych. Od najmłodszych lat interesował się mechaniką, szczególnie pojazdową. Jednak życie skierowało zainteresowania i edukację w kierunku optyki okularowej. W 1959 roku rozpoczęła się przygoda z zawodem, w warszawskiej Fotooptyce, gdzie szkolił się teoretycznie i praktycznie u wielkich autorytetów tej dziedziny - Zbigniewa Millera i Mieczysława Bayera. Tam zdobył dyplom czeladniczy, a następnie w 1964 roku dyplom mistrzowski. Uzyskane kwalifikacje dały możliwość wykonywania samodzielnie zawodu optyka, jak również umożliwiły szkolenie uczniów. W ciągu ośmiu lat pracy w Fotooptyce wyszkolił 12 młodych optyków oraz kilku stażystów, wśród których znalazła się jedna z wyróżnionych absolwentek szkoły optycznej w Białymstoku - przyszła żona Anna. W 1967 roku pożegnał się z Fotooptyką postanawiając spróbować własnych sił. Wspólnie z żoną Anną, otworzył w Legionowie, maleńki, bo zaledwie dwunastometrowy punkt optyczny, pierwszy zakład optyczny w powiecie warszawskim. Była to odważna decyzja, gdyż nie były to łatwe czasy dla tzw. "prywatnej inicjatywy". W tym okresie w Warszawie funkcjonowało zaledwie sześć prywatnych zakładów optycznych. Problemów było wiele, szczególnie tych dotyczących materiałów. Jako jedyny na tym terenie optyk związał się ze służbą zdrowia, co umożliwiło mu dostęp do zaopatrzenia w szkła i oprawy okularowe w państwowych hurtowniach. Po uzyskaniu kredytu, w 1967 r. firma zaczęła się szybko rozwijać i już w 1970 r. korzystając z przychylności władz miasta otrzymał nowy 20-metrowy lokal. Kolejne dziesięć lat upłynęło pod znakiem intensywnej pracy zawodowej i społecznej, skutkując sukcesem własnej firmy, jak również przynosząc wymierne korzyści dla miasta Legionowa. W 1980 r. wraz z dwoma kolegami rzemieślnikami zainicjował budowę pierwszych pawilonów rzemieślniczych w Legionowie. Lokal przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Reymonta stał się główną siedzibą rodzinnej firmy Gabrysiaków.
Kalendarium pracy społecznej i samorządowej kol. Wiesława Gabrysiaka przedstawia się imponująco:

1970-74 radny Miasta Legionowo
1974-76 radny powiatowy
1976-92 radny wojewódzki
od 1982 roku aktywny działacz w Zarządzie Cechu w Nowym Dworze Mazowieckim

w 1982 powstaje Cech Rzemiosł Rożnych w Legionowie, gdzie pełni funkcje członka Zarządu, Podstarszego i Starszego Cechu, a od 2005 r. - Honorowego Starszego Cechu
1995 -2000 r. członek Zarządu Cechu Optyków w Warszawie, obecnie członek Komisji Rewizyjnej
od 1969 r. jest członkiem Stronnictwa Demokratycznego z ramienia rzemiosłaLista odznaczeń kol. Wiesława Gabrysiaka zawiera kilkanaście pozycji, najcenniejsze z nich to.: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za Zasługi dla Warszawy, Złota Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego, Medal 50-lecia Izby Warszawskiej, Srebrny i Złoty Medal im. Jana Kilińskiego i wiele innych.
Działalność społeczna kol. Gabrysiaka nie przeszkodziła w prężnym prowadzeniu własnego zakładu optycznego, który z powodzeniem działa od 1967 r. jako firma rodzinna, którą tworzą wraz z żoną Anną. W rozwijanie rodzinnej firmy optycznej zaangażowały się również dzieci kol. Gabrysiaka. W zawodzie optyka pracuje córka Agnieszka Burlińska wraz z mężem oraz synowie Paweł i Wojciech Gabrysiak.


Luty 2008

Kursy Czeladnicze i Mistrzowskie

Zachęcamy członków Cechu i ich pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W tym celu Cech proponuje zorganizowanie kursów przygotowujących do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przeprowadzanych przez Komisję Egzaminacyjną KRIO. Propozycja dotyczy kursów zorganizowanych na bazie informatora egzaminacyjnego KRIO dla kandydatów przystępujących do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego w zawodzie- optyk okularowy. Przeprowadzenie kursu możliwe jest po zebraniu 25-30 osobowej grupy chętnych. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Cechu: tel./fax 22/635 78 67 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl

Luty 2008

Szkolenia refrakcji

W związku z dużym zainteresowaniem optyków poszerzaniem wiedzy
z zakresu refrakcji, zapraszamy na kolejne edycje kursów refrakcji I i II i III stopnia.Zapisy w Biurze Cechu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00
tel. 0-22/635 78 67, e-mail: cech.optyk@interia.pl


Sierpień 2007


Proponujemy państwu zakup książki pt.: „Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji”. Autor dr n. med. Andrzej Styszyński jest lekarzem okulistą, prowadzącym od 2003 roku kursy refrakcji organizowane przez Cech, jak również cenionym wykładowcą akademickim. Cena książki 70,00 zł. Książkę można zakupić w Biurze Cechu w dni powszednie w godz. 9:00-12:00 przy ul. Piekarskiej 6/5 w Warszawie,

tel. 22/635 78 67, lub otrzymać pocztą za pobraniem z uwzględnieniem kosztów przesyłki ok. 10 zł.


Drugie wydanie książki dr Andrzeja Styszyńskiego

"Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji"

Nakładem wydawnictwa Alfa-Medica Press ukazało się, wydane we współpracy
z Krajową Rzemieślniczą Izbą Optyczną, drugie, rozszerzone i uzupełnione wydanie książki
dr n. med.Andrzeja Styszyńskiego "Korekcja wad wzroku - procedury badania refrakcji". W porównaniu do wydania pierwszego rozbudowany został rozdział dotyczący korekcji soczewkami kontaktowymi, dodany rozdział "Procedura badania optometrycznego" odnoszący się do standardu badania optometrycznego oraz dodatkowy test sprawdzający.

Książka w cenie 70,00 zł dostępna jest w Biurze Cechu przy ul. Piekarskiej 6/5
w godz. 9:00-13:00, tel.22/635 78 67, e-mail: cech.optyk@interia.pl, jak również w formie wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym /koszt przesyłki 12,50 zł/.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego